“Pan Stanisław”

Dzisiaj przypominam ulubioną piosenkę dzieci z naszych zajęć logorytmicznych. Jest ona bardzo pomocna w  utrwalaniu prawidłowej artykulacji głoski “s” oraz w ćwiczeniu pamięci słuchowej. …