Idioms with animals

Zachęcam do poznania angielskich idiomów ze zwierzętami. Przypomnę, że idiom to wyrażenie właściwe dla danego języka, nie dające się dosłownie przetłumaczyć. IDIOMS WITH ANIMALS …