Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Młodzieżowy Domu Kultury im. K.I.Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 zaprasza do składania ofert. Sprawa nr: MDK/1/2023 Przedmiotem zamówienia jest:  Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z …

Ogłoszenie o zamówieniu – dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku MDK

Wynik wynik wrzosy Informacja z otwarcia ofert inf. z otwarcia Wrzosy Kwota przeznaczona na realizację zamówienia kwota przeznaczona na realizację zamówienia Wrzosy Ogłoszenie o …

Ogłoszenie o zamówieniu: Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Wynik postępowania – unieważnienie wynik wrzosy Informacja o złożonych ofertach inf. z otwarcia Wrzosy Kwota przeznaczona na realiazację zamówienia kwota przeznaczona na realizację zamówienia …

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność