NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIELA TAŃCA AKROBATYCZNEGO

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
im. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL TAŃCA AKROBATYCZNEGO

1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Wymagania dodatkowe
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, kierunek: taniec akrobatyczny. Czytaj dalej