Język angielski wrzosy

Let’s meet us! – czyli kilka słów o naszej sekcji…

„Angielski Na Wrzosach” – to sekcja języka angielskiego działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023.

Zajęcia prowadzone są w siedmiu grupach dziecięcych i młodzieżowych na różnych poziomach zaawansowania. Uczniowie korzystają z podręczników wydawnictwa Oxford University Press, dostosowanych do podstawy programowej z języka angielskiego oraz możliwości uczniów. Dodatkowo na zajęciach poruszane są tematy związane z zainteresowaniami dzieci, kulturą krajów anglojęzycznych, aktualnymi świętami czy porami roku. Nie brakuje metod aktywizujących oraz korzystania ze źródeł anglojęzycznych.

 

W roku szkolnym 2022/2023 realizowane są następujące projekty:

 

„English around us”

Uczniowie szukają angielskich słów lub dłuższych wyrażeń w otaczającej ich rzeczywistości i dokumentują je w formie zdjęć na których jest logo sekcji oraz znaleziony element anglojęzyczny. Zdjęcia umieszczane są co tydzień w mediach społecznościowych sekcji, a angielskie słowo lub wyrażenie krótko omawiane z każdą grupą i zapisane w zeszycie. Podsumowaniem projektu jest stworzenie prezentacji multimedialnej zawierającej wszystkie zdjęcia zgromadzone w ciągu całego roku szkolnego.


„British Monarchy – facts and news”

W projekcie biorą udział starsze grupy sekcji języka angielskiego (grupy 4 – 7). Co tydzień prezentowana jest im jedna ciekawostka dotycząca Wielkiej Brytanii lub brytyjskiej monarchii. Materiały przygotowuje nauczyciel lub uczestnicy zajęć. W czerwcu odbędzie się quiz wiedzy o UK dla wszystkich uczestników starszych grup sekcji języka angielskiego i wyłonienie zwycięzcy.


„English in songs”

W projekcie biorą udział młodsze grupy sekcji języka angielskiego (grupy 0-3). W każdym miesiącu uczniowie poznają jedną nową dziecięcą piosenkę anglojęzyczną. Projekt zakończy się zaprezentowaniem nauczonych piosenek podczas koncertu na zakończenie roku szkolnego.

 

Katarzyna Gut

Pedagog z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Na zajęciach, oprócz słownictwa i gramatyki z języka angielskiego, wprowadza dużo uśmiechu i muzyki. Bierze udział w różnych kursach metodycznych, a zdobytą tam wiedzę chętnie wdraża w pracy z dziećmi. W procesie nauczania towarzyszy jej motto: „Mistakes are proof that you are trying” („Błędy są dowodem na to, że próbujesz”).

 

Aktualności z działań sekcji języka angielskiego można znaleźć w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/Angielski-Na-Wrzosach-102929598850834
Instagram: https://www.instagram.com/angielski_na_wrzosach/


Harmonogram 

PONIEDZIAŁEK

14:30 – 15:15 – gr. 1a

15:30 – 16:15 – gr. 3

16:30 – 17:15 – gr. 4a

17:30 – 18:15 – gr. 4b

18:30 – 19:40 – gr. 5b

WTOREK

14:30 – 15:15 – gr. 1b

15:30 – 16:15 – gr. 2

16:30 – 17:40 – gr. 5a

ŚRODA

14:30 – 15:15 – gr. 1a

15:30 – 16:15 – gr. 3

16:30 – 17:15 – gr. 4a

17:30 – 18:15 – gr. 4b

18:30 – 19:35 – gr. 5b

CZWARTEK

14:30 – 15:15 – gr. 1b

15:30 – 16:15 – gr. 2

16:30 – 17:35 – gr. 5a

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność