Regulaminy Konkursów

Milczące muzy — konkurs recytatorski

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych: Milczące muzy organizowanego w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Konkurs odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Beskidzka 30.

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 26.04.2019 r. pocztą elektroniczną na adres kgarlicka.imprezy@gmail.com .

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkurs recytatorski II wojna

Karta zgloszenia konkurs recytatorski II wojna

Konkurs piosenek wojennych z okazji 80 rocznicy Wybuchu II WŚ

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół podstawowych do udziału w konkursie wokalnym pieśni i piosenek wojennych zorganizowanego w 80‐tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Konkurs p odbędzie się w dniu 9 maja 2019.

Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń do do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkurs wokalny II wojna

Karta zgłoszenia koncert wokalny II wojna

Turniej jednego wiersza o laur Jubilata 2019

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu Piętnastym Młodych Poetów Krakowa 
Turniej Jednego Wiersza O Laur Jubilatakonkursie literackim dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych
który odbędzie się:
22 maja (środa) 2019 r. o godz. 17.00
Termin przesyłana zgłoszeń do dnia 24.04.2019 r.

Jubilat regulamin 2019

Sponsor: Handlowa Spółdzielnia Jubilat

patronat Honorowy: Małopolski Kurator Oświaty

VIII Dyktando o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii Dzielnicy XII 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem VIII Dyktanda o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii Dzielnicy XII pod patronatem honorowym przewodniczącego Rady Dzielnicy XII.

Dyktando 2019

Dyktando odbędzie się budynku MDK przy ul. Na Wrzosach 57, 21 lutego 2019 o godzinie 10.00. Zgłoszenia do 15 lutego 2019 roku – telefonicznie lub faksem– 12 658 37 94, mailowo na adres: – imprezy.nawrzosach@mdk.internetdsl.pl

Oswajanie słów 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Wisławy Szymborskiej i Haliny Poświatowskiej imienia Macieja Naglickiego pt „Oswajanie słów”.

Oswajanie slow — regulamin konkurs recytatorski

Kartę zgłoszenia dołączoną do regulaminu należy przesłać mailem na adres: oswajanieslowsp158@gmail.com do dnia 25 lutego 2019 r.

Rodzina Tralalińskich 2019

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu piosenek ze starego śpiewnika Rodzina Tralalińskich.

Rodzina tralalinskich 2019

Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 9.30
w Młodzieżowym Domu Kultury,
Kraków, ul. Beskidzka 30.

Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 marca 2019 r.

ARTUR 2019

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu
ARTUR
ARTystyczny TURniej Przedszkoli Dzielnicy XII
o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Artur 2019

Prezentacje:  25 kwietnia 2019 godz. 10.00
Koncert Laureatów (w czasie imprezy plenerowej) 25 maja 2019.
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia 2019.