Kalendarz imprez

KONKURSY

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
Małopolski Konkurs Recytatorski Poezji K. I. Gałczyńskiego
„Siódme niebo”
Uczniowie małopolskich szkół podstawowych klasy  IV — VII I 2018 B. Partyła
Zaczytana Zakładka – konkurs literacko-plastyczny – literatura polska Uczniowie szkół podstawowych klasy
III — V
I-III 2018 D. Czopik
VII Dyktando o tytuł mistrza ortografii Dzielnicy XII Uczniowie szkół podstawowych klasy
IV – V  Dzielnicy XII
8 II 2018 D. Czopik
Konkurs Palm Wielkanocnych Mieszkańcy Prokocimia 25 III 2018 K. Garlicka
“Teatr jednego aktora” – konkurs monodramu Uczniowie małopolskich szkół ponadpodstawowych 16 IV 2018 K. Garlicka
Małopolski Wiosenny Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych – formy muzyczne, taneczne
i teatralne
Uczniowie małopolskich szkół podstawowych IV 2018 B. Partyła
Małopolski Konkurs Piosenek ze Starego Śpiewnika
„Rodzina Tralalińskich”
Przedszkola i uczniowie klas 0 szkół podstawowych małopolski IV 2018 D. Czopik
XII Artystyczny Turniej Przedszkoli Dzielnicy XII – ARTUR 2018 Przedszkola Dzielnicy XII 9 V 2018 D. Czopik
Turniej Jednego Wiersza o Laur Jubilata – spotkanie czternaste Uczniowie małopolskich szkół gimnazjalnych
 i ponadgimnazjalnych
23 V 2018 B. Partyła
Z widokiem na Wolę Duchacką – konkurs plastyczny Uczniowie szkół podstawowych
Dzielnicy XI
IX 2018 B. Partyła
Wiedźmy i wiedźminki – konkurs plastyczny kukiełek, lalek i pacynek Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I – III X 2018 B. Partyła
“Zdobywcy papierowych szlaków” — konkurs znajomości lektur dla uczniów szkoły podstawowej Uczniowie szkół podstawowych
Dzielnicy XII
X — XII 2018 K. Garlicka

 

WARSZTATY

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
„Sztuka żywego słowa”
– praca z recytatorem powyżej
10 r.ż. – warsztaty dla nauczycieli
i ich podopiecznych
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych wraz z nauczycielami
2 II 2018 K.Garlicka
„Magia słów i gestów” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych – przygotowanie do konkursów, spektakli, wystąpień publicznych Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
III 2018 K.Garlicka
Palmy wielkanocne – warsztaty plastyczne Uczniowie przedszkoli i krakowskich szkół podstawowych klasy I –III III 2018 B. Partyła
WIOSNA – LATO – warsztaty plastyczne Nauczyciele małopolskich szkół i przedszkoli III 2018 B. Partyła
Zielono mi – warsztaty plastyczne Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I –III III – IV 2018 B. Partyła
“Czy wiesz, że jesteś aktorem? – teatr życia codziennego” – komunikacja niewerbalna – warsztaty dla dzieci i młodzieży Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych III — IV 2018 K. Garlicka
“Teatr: 20 wieków na godzinę – historia, przestrzeń, ludzie” – warsztaty dla dzieci i młodzieży Uczniowie szkół
Dzielnicy XII
IV – VI 2018

 

K. Garlicka
Kolory lata – warsztaty plastyczne Uczniowie szkół podstawowych
klasy I – III
V – VI 2018 B. Partyła
„Bezludna wyspa” – sztuka komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów
z elementami dramy” warsztaty dla dzieci powyżej 10 r.ż
Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Dzielnicy XII
IX 2018 K. Garlicka
„Pogotowie plastyczne” -
warsztaty dla nauczycieli dzieci młodszych
Nauczyciele krakowskich i małopolskich przedszkoli i szkół podstawowych X 2018 D.Czopik
Barwy jesieni – warsztaty plastyczne Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I – III X – XI 2018 B. Partyła
JESIEŃ – ZIMA – warsztaty plastyczne Nauczyciele małopolskich szkół podstawowych
i przedszkoli
XI 2018 B. Partyła
W świąteczno – zimowym nastroju – warsztaty plastyczne

 

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I – III XII 2018 B. Partyła

 

 

IMPREZY WEWNĘTRZNE

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
Spotkanie wielkanocne w MDK Uczestnicy MDK oraz rodzice 28 III 2018 K. Garlicka
Oblicza Terpsychory –
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
Uczestnicy sekcji tanecznych oraz rodzice 24 IV 2018 B. Partyła

M. Żmuda-Kozłowska

Aktorska gra terenowa Uczestnicy MDK 15 Vi 2018 K.Garlicka
Gala Gal Uczestnicy MDK oraz rodzice 19 VI 2018 B. Partyła
K. Garlicka
D. Czopik
“Tajemnice teatru” – teatr od strony kulis Uczestnicy MDK IX 2018 K.Garlicka
“Widzę — słyszę — czuję” projekt interdyscyplinarny Uczestnicy MDK IX — X 2018 M. Żmuda – Kozłowska

K. Garlicka

Andrzejkowe czary – mary –spotkanie andrzejkowe dla uczestników MDK Uczestnicy zajęć MDK XI 2018 B. Partyła

K. Garlicka

“Teatralne świętowanie” Uczestnicy zajęć teatralnych i przyjaciele zespołu 28 XII 2018 K.Garlicka
 Wigilijne spotkanie dla
uczestników i rodziców  -
„Niech nam grają po kolędzie”
Uczestnicy zajęć MDK oraz rodzice XII 2018 K.Garlicka

D. Czopik

 

IMREZY ZEWNĘTRZNE

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
90-lat Domu Oświatowego
na Wrzosach (przygotowanie
i wydanie publikacji jubileuszowej — kronika J. Kielara)
Społeczność i mieszkańcy Prokocimia i Krakowa I — XI 2018 G. Szuster
Kolędujmy wszyscy wraz – występ zespołów MDK dla seniorów Mieszkańcy DDPS Socius I 2018 B. Partyła
Bale karnawałowe dla dzieci “Balowanie na polanie” Uczniowie szkół podstawowych
 Dzielnicy XII
31 I 2018 D. Czopik
Roztańczone baśnie i bajki –
bale karnawałowe dla szkół
Uczniowie szkół podstawowych
Dzielnicy XI
II 2018 B. Partyła
Wiosennie dla seniora
– koncert muzyczny
Mieszkańcy DDPS Socius IV 2018 B. Partyła
Aukcja na rzecz Stypendium
im. E. i A. Jerzmanowskich
Uczestnicy, rodzice, mieszkańcy Prokocimia 22 IV 2018 K. Garlicka
“Vivat Maj!” — happening
w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Uczestnicy MDK, rodzice
i mieszkańcy Dzielnicy XI
IV 2018 K. Garlicka

 

Prokocimska Majówka Rodzinna Mieszkańcy Dzielnicy XII 26 V 2018 D. Czopik
“Czerwcowa noc na balkonie” — przegląd scen teatralnych Uczniowie szkół
Dzielnicy XII
VI 2018 K. Garlicka

 

Dni Prokocimia Mieszkańcy Dzielnicy XII 10 VI 2018 B. Partyła
D.Czopik
G.Szuster
K. Garlicka
Nagrody w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI Mieszkańcy Dzielnicy XI VI 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
„Podróż za jeden uśmiech”
z okazji  100. rocznicy urodzin Adama Bahdaja – impreza plenerowa
Szkoły Podstawowe Dzielnicy XII V — X 2018 D.Czopik
Ogrody Podgórza Duchackiego Mieszkańcy Dzielnicy XI X – XI 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
„Patriotycznie dla seniorów” — prezentacje zespołów MDK

 

Pensjonariusze ZOL
ul. Wielicka
XI 2018 D. Czopik
Stypendium edukacyjne dla uczniów Dzielnicy XI Uczniowie szkół
Dzielnicy XI
VI 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
Nagrody Edukacyjne im . Bronisławy Schererównej
dla nauczycieli Dzielnicy XI
Nauczyciele Dzielnicy XI X 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
         

 

IMPREZY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIATOR
100 x Niepodległa – konkurs pieśni i piosenek patriotycznych Soliści i zespoły wokalne
i taneczne placówek oświatowych Krakowa
V 2018 T. Grzybowska

K. Garlicka

MZPiT „Krakowiak”

Niepodległość zaczęła się w Podgórzu — gra terenowa Uczniowie krakowskich szkół X 2018 G. Szuster

K. Garlicka

B. Partyła

Ta wyśniona wymarzona…- konkurs na montaż poetycki Uczniowie krakowskich szkół X 2018 B. Partyła

K. Garlicka

Polska w obrazach – koncert taneczny

 

Rodzice, zaproszeni goście ‚mieszkańcy Prokocimia
i Woli Duchackiej
XII 2018 Zespół choreografów
„Nasza Niepodległa” – koncert z okazji Dni Prokocimia

Galeria żywych obrazów

Uczestnicy MDK, rodzice, mieszkańcy Dzielnicy XII VI 2018 T. Grzybowska
G. SzusterK. GarlickaB. Partyła

D. Czopik

Kalendarz Niepodległości

- projekt medialny

Uczestnicy MDK, odbiorcy strony WWW
i FB
II – XII 2018 B.Partyła
Wystawa czasowa w Izbie Historii Prokocimia Uczestnicy MDK, mieszkańcy Prokocimia, goście IX 2018 Zespół Imprez
Prokocimska majówka rodzinna – wystawa strojów narodowych Rodzice, mieszkańcy Prokocimia, zaproszeni goście V 2018 L. Mucha
Szlakiem niepodległości w Krakowie – przewodnik ilustrowany pracami dzieci Uczniowie krakowskich szkół podstawowych IV – XI 2018 D. Czopik
Nasza trudna niepodległość  — happening oparty
o twórczość Jacka Kaczmarskiego
Uczestnicy MDK, rodzice, mieszkańcy Dzielnicy XII X 2018 K. Garlicka
Listopadowe śpiewogranie – koncert muzyczny Uczestnicy zajęć MDK, rodzice, zaproszeni goście XI 2018 K. Mazur
Początek wolnego teatru

 

Uczestnicy sekcji, uczniowie szkół podstawowych X – VI 2019 A. Polczyk
Stylowe wieczory

 

Uczestnicy sekcji MDK IX – XI 2018 A. Polczyk
Po drugiej stronie lustra – spektakl autorski Rodzice, mieszkańcy Prokocimia VI 2018 A. Polczyk
Mural patriotyczny Uczestnicy zajęć plastycznych, rodzice V-VI 2018 B. Klimkowska

 


IMPREZY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SEKCJACH MDK

 

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
Independence day

 

Uczestnicy zajeć
j. angielskiego
VI – XI. 2018 A.Nowak

B. Grochola

The Two Eagles – fakty o Polsce i USA Uczestnicy zajęć j. angielskiego XI. 2018 A. Nowak
Szlakiem Płonącego Ogniska – wycieczka Uczestnicy sekcji  muzycznej IX- XI 2018 K. Mazur
Polskie tańce narodowe polskim dziedzictwem – nauka tańców narodowych Uczestnicy zajęć MDK, rodzice IX – XI. 2018 J. Dmytrzak
Mali poszukiwacze wielkich symboli – rodzinna gra terenowa Młodsi uczestnicy zajęć MDK V-VI .2018 M. Czub

V. Onderka

Podróże po Polsce

 

Konkurs dla dzieci młodszych i rodziców VI. 2018 M. Czub
NIEPODLEGŁOŚĆ – zajęcia otwarte Młodsi uczestnicy zajęć MDK, rodzice XI. 2018 M. Czub

 

 

Panteon Wielkich Polaków – wernisaż Uczestnicy sekcji plastycznej V. 2018 L. Mucha
Płyta z piosenkami patriotycznymi dla dzieci

 

Uczestnicy sekcji muzycznej II – XI. 2018 E. Łuszczakiewicz
Kraków Niepodległy – Wczoraj i dziś

 

Uczestnicy sekcji j. angielskiego X. 2018 B. Grochola
Etiuda cieniowa –

 

Uczestnicy zajęć plastycznych V – VI. 2018 B. Klimkowska
Wykonanie tkaniny artystycznej o tematyce patriotycznej Uczestnicy zajęć plastycznych V- VI 2018 B. Klimkowska
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą – inscenizacja parateatralna Uczestnicy zajęć muzycznych   A. Jastrzewska