Kalendarz imprez

KONKURSY

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
Małopolski Konkurs Recytatorski Poezji K. I. Gałczyńskiego
„Siódme niebo”
Uczniowie małopolskich szkół podstawowych klasy  IV — VII I 2018 B. Partyła
Zaczytana Zakładka – konkurs literacko‐plastyczny – literatura polska Uczniowie szkół podstawowych klasy
III — V
I‐III 2018 D. Czopik
VII Dyktando o tytuł mistrza ortografii Dzielnicy XII Uczniowie szkół podstawowych klasy
IV – V  Dzielnicy XII
8 II 2018 D. Czopik
Konkurs Palm Wielkanocnych Mieszkańcy Prokocimia 25 III 2018 K. Garlicka
“Teatr jednego aktora” – konkurs monodramu Uczniowie małopolskich szkół ponadpodstawowych 16 IV 2018 K. Garlicka
Małopolski Wiosenny Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych – formy muzyczne, taneczne
i teatralne
Uczniowie małopolskich szkół podstawowych IV 2018 B. Partyła
Małopolski Konkurs Piosenek ze Starego Śpiewnika
„Rodzina Tralalińskich”
Przedszkola i uczniowie klas 0 szkół podstawowych małopolski IV 2018 D. Czopik
XII Artystyczny Turniej Przedszkoli Dzielnicy XII – ARTUR 2018 Przedszkola Dzielnicy XII 9 V 2018 D. Czopik
Turniej Jednego Wiersza o Laur Jubilata – spotkanie czternaste Uczniowie małopolskich szkół gimnazjalnych
 i ponadgimnazjalnych
23 V 2018 B. Partyła
Wiedźmy i wiedźminki – konkurs plastyczny kukiełek, lalek i pacynek Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I – III X 2018 B. Partyła
“Zdobywcy papierowych szlaków” — konkurs znajomości lektur dla uczniów szkoły podstawowej Uczniowie szkół podstawowych
Dzielnicy XII
X — XII 2018 K. Garlicka

 

WARSZTATY

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
„Sztuka żywego słowa”
– praca z recytatorem powyżej
10 r.ż. – warsztaty dla nauczycieli
i ich podopiecznych
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych wraz z nauczycielami
2 II 2018 K.Garlicka
„Magia słów i gestów” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych – przygotowanie do konkursów, spektakli, wystąpień publicznych Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
III 2018 K.Garlicka
Palmy wielkanocne – warsztaty plastyczne Uczniowie przedszkoli i krakowskich szkół podstawowych klasy I –III III 2018 B. Partyła
WIOSNA – LATO – warsztaty plastyczne Nauczyciele małopolskich szkół i przedszkoli III 2018 B. Partyła
Zielono mi – warsztaty plastyczne Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I –III III – IV 2018 B. Partyła
“Czy wiesz, że jesteś aktorem? – teatr życia codziennego” – komunikacja niewerbalna – warsztaty dla dzieci i młodzieży Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych III — IV 2018 K. Garlicka
“Teatr: 20 wieków na godzinę – historia, przestrzeń, ludzie” – warsztaty dla dzieci i młodzieży Uczniowie szkół
Dzielnicy XII
IV – VI 2018
 
K. Garlicka
Kolory lata – warsztaty plastyczne Uczniowie szkół podstawowych
klasy I – III
V – VI 2018 B. Partyła
„Bezludna wyspa” – sztuka komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów
z elementami dramy” warsztaty dla dzieci powyżej 10 r.ż
Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Dzielnicy XII
IX 2018 K. Garlicka
Barwy jesieni – warsztaty plastyczne Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I – III X – XI 2018 B. Partyła
JESIEŃ – ZIMA – warsztaty plastyczne Nauczyciele małopolskich szkół podstawowych
i przedszkoli
XI 2018 B. Partyła
W świąteczno – zimowym nastroju – warsztaty plastyczne

 

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych klasy I – III XII 2018 B. Partyła

 

 

IMPREZY WEWNĘTRZNE

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
Spotkanie wielkanocne w MDK Uczestnicy MDK oraz rodzice 28 III 2018 K. Garlicka
Oblicza Terpsychory –
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
Uczestnicy sekcji tanecznych oraz rodzice 24 IV 2018 B. Partyła

M. Żmuda‐Kozłowska

Aktorska gra terenowa Uczestnicy MDK 15 Vi 2018 K.Garlicka
Gala Gal Uczestnicy MDK oraz rodzice 19 VI 2018 B. Partyła
K. Garlicka
D. Czopik
“Tajemnice teatru” – teatr od strony kulis Uczestnicy MDK IX 2018 K.Garlicka
“Widzę — słyszę — czuję” projekt interdyscyplinarny Uczestnicy MDK IX — X 2018 M. Żmuda – Kozłowska

K. Garlicka

Andrzejkowe czary – mary –spotkanie andrzejkowe dla uczestników MDK Uczestnicy zajęć MDK XI 2018 B. Partyła

K. Garlicka

“Teatralne świętowanie” Uczestnicy zajęć teatralnych i przyjaciele zespołu 28 XII 2018 K.Garlicka
 Wigilijne spotkanie dla
uczestników i rodziców  -
„Niech nam grają po kolędzie”
Uczestnicy zajęć MDK oraz rodzice XII 2018 K.Garlicka

D. Czopik

 

IMREZY ZEWNĘTRZNE

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
90‐lat Domu Oświatowego
na Wrzosach (przygotowanie
i wydanie publikacji jubileuszowej — kronika J. Kielara)
Społeczność i mieszkańcy Prokocimia i Krakowa I — XI 2018 G. Szuster
Kolędujmy wszyscy wraz – występ zespołów MDK dla seniorów Mieszkańcy DDPS Socius I 2018 B. Partyła
Bale karnawałowe dla dzieci “Balowanie na polanie” Uczniowie szkół podstawowych
 Dzielnicy XII
31 I 2018 D. Czopik
Roztańczone baśnie i bajki –
bale karnawałowe dla szkół
Uczniowie szkół podstawowych
Dzielnicy XI
II 2018 B. Partyła
Wiosennie dla seniora
– koncert muzyczny
Mieszkańcy DDPS Socius IV 2018 B. Partyła
Aukcja na rzecz Stypendium
im. E. i A. Jerzmanowskich
Uczestnicy, rodzice, mieszkańcy Prokocimia 22 IV 2018 K. Garlicka
“Vivat Maj!” — happening
w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Uczestnicy MDK, rodzice
i mieszkańcy Dzielnicy XI
IV 2018 K. Garlicka

 

Prokocimska Majówka Rodzinna Mieszkańcy Dzielnicy XII 26 V 2018 D. Czopik
“Czerwcowa noc na balkonie” — przegląd scen teatralnych Uczniowie szkół
Dzielnicy XII
VI 2018 K. Garlicka

 

Dni Prokocimia Mieszkańcy Dzielnicy XII 10 VI 2018 B. Partyła
D.Czopik
G.Szuster
K. Garlicka
Nagrody w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI Mieszkańcy Dzielnicy XI VI 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
„Podróż za jeden uśmiech”
z okazji  100. rocznicy urodzin Adama Bahdaja – impreza plenerowa
Szkoły Podstawowe Dzielnicy XII V — X 2018 D.Czopik
Ogrody Podgórza Duchackiego Mieszkańcy Dzielnicy XI X – XI 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
„Patriotycznie dla seniorów” — prezentacje zespołów MDK

 

Pensjonariusze ZOL
ul. Wielicka
XI 2018 D. Czopik
Stypendium edukacyjne dla uczniów Dzielnicy XI Uczniowie szkół
Dzielnicy XI
VI 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
Nagrody Edukacyjne im . Bronisławy Schererównej
dla nauczycieli Dzielnicy XI
Nauczyciele Dzielnicy XI X 2018 T. Grzybowska
B. Partyła
         

 

IMPREZY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW
100‐LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIATOR
100 x Niepodległa – konkurs pieśni i piosenek patriotycznych Soliści i zespoły wokalne
i taneczne placówek oświatowych Krakowa
V 2018 T. Grzybowska

K. Garlicka

MZPiT „Krakowiak”

Niepodległość zaczęła się w Podgórzu — gra terenowa Uczniowie krakowskich szkół X 2018 G. Szuster

K. Garlicka

B. Partyła

Ta wyśniona wymarzona…- konkurs na montaż poetycki Uczniowie krakowskich szkół X 2018 B. Partyła

K. Garlicka

Polska w obrazach – koncert taneczny

 

Rodzice, zaproszeni goście ‚mieszkańcy Prokocimia
i Woli Duchackiej
XII 2018 Zespół choreografów
„Nasza Niepodległa” – koncert z okazji Dni Prokocimia

Galeria żywych obrazów

Uczestnicy MDK, rodzice, mieszkańcy Dzielnicy XII VI 2018 T. Grzybowska
G. SzusterK. GarlickaB. PartyłaD. Czopik
Kalendarz Niepodległości

- projekt medialny

Uczestnicy MDK, odbiorcy strony WWW
i FB
II – XII 2018 B.Partyła
Wystawa czasowa w Izbie Historii Prokocimia Uczestnicy MDK, mieszkańcy Prokocimia, goście IX 2018 Zespół Imprez
Prokocimska majówka rodzinna – wystawa strojów narodowych Rodzice, mieszkańcy Prokocimia, zaproszeni goście V 2018 L. Mucha
Szlakiem niepodległości w Krakowie – przewodnik ilustrowany pracami dzieci Uczniowie krakowskich szkół podstawowych IV – XI 2018 D. Czopik
Nasza trudna niepodległość  — happening oparty
o twórczość Jacka Kaczmarskiego
Uczestnicy MDK, rodzice, mieszkańcy Dzielnicy XII X 2018 K. Garlicka
Listopadowe śpiewogranie – koncert muzyczny Uczestnicy zajęć MDK, rodzice, zaproszeni goście XI 2018 K. Mazur
Początek wolnego teatru

 

Uczestnicy sekcji, uczniowie szkół podstawowych X – VI 2019 A. Polczyk
Stylowe wieczory

 

Uczestnicy sekcji MDK IX – XI 2018 A. Polczyk
Po drugiej stronie lustra – spektakl autorski Rodzice, mieszkańcy Prokocimia VI 2018 A. Polczyk
Mural patriotyczny Uczestnicy zajęć plastycznych, rodzice V‐VI 2018 B. Klimkowska

 

 

IMPREZY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SEKCJACH MDK

 

NAZWA IMPREZY ADRESAT TERMIN ORGANIZATOR
Independence day

 

Uczestnicy zajeć
j. angielskiego
VI – XI. 2018 A.Nowak

B. Grochola

The Two Eagles – fakty o Polsce i USA Uczestnicy zajęć j. angielskiego XI. 2018 A. Nowak
Szlakiem Płonącego Ogniska – wycieczka Uczestnicy sekcji  muzycznej IX‐ XI 2018 K. Mazur
Polskie tańce narodowe polskim dziedzictwem – nauka tańców narodowych Uczestnicy zajęć MDK, rodzice IX – XI. 2018 J. Dmytrzak
Mali poszukiwacze wielkich symboli – rodzinna gra terenowa Młodsi uczestnicy zajęć MDK V‐VI .2018 M. Czub

V. Onderka

Podróże po Polsce

 

Konkurs dla dzieci młodszych i rodziców VI. 2018 M. Czub
NIEPODLEGŁOŚĆ – zajęcia otwarte Młodsi uczestnicy zajęć MDK, rodzice XI. 2018 M. Czub

 

 

Panteon Wielkich Polaków – wernisaż Uczestnicy sekcji plastycznej V. 2018 L. Mucha
Płyta z piosenkami patriotycznymi dla dzieci

 

Uczestnicy sekcji muzycznej II – XI. 2018 E. Łuszczakiewicz
Kraków Niepodległy – Wczoraj i dziś

 

Uczestnicy sekcji j. angielskiego X. 2018 B. Grochola
Etiuda cieniowa –

 

Uczestnicy zajęć plastycznych V – VI. 2018 B. Klimkowska
Wykonanie tkaniny artystycznej o tematyce patriotycznej Uczestnicy zajęć plastycznych V‐ VI 2018 B. Klimkowska
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą – inscenizacja parateatralna Uczestnicy zajęć muzycznych   A. Jastrzewska