Dokumenty dla nauczycieli

Rok 2021/2022

Plan-promocji-i-reklamy-2021-2022

Rok 2020/2021

Plan-promocji-i-reklamy-2020-21

Plan-Wychowawczy-i-Profilaktyczny-MDK-2020-2021

Rok 2019/2020

Plan promocji i reklamy 2019-2020

Plan Wychowawczy i Profilaktyczny MDK 2019-2020 (3)

 

Rok 2018/2019

18-19-mdk-plan-pracy

PRZYDZIAŁ-CZYNOŚCI-DODATKOWYCH-201819

ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

Plan Wychowawczy i Profilaktyczny MDK 2017-2018(1)

Plan promocji i reklamy 2018-2019 (1)

Rok 2017/2018

17-18-mdk-plan-pracy
17-18 – PROMOCJA I REKLAMA
Plan Wychowawczy i Profilaktyczny MDK 2017-2018
PROJEKT EWALUACJI 2017- 2018

Rok 2016/2017

projekt-ewaluacji-2016-2017
plan-wychowawczy-2016-17-last
plan-nadzoru-pedagogicznego16-17
16-17-mdk-plan-pracy
przydzial-czynosci-dodatkowych-2016-17
16-promocja-i-reklama-pop
regulamin_dofinansowania_form_doskonalenia_zawodowego_nauczycieli-3
REGULAMIN WYRÓŻNIEŃ W MDK – POPRAWKI 11.04.2017

Rok 2015/2016

ZESPołyRP
IX-14-RP
15-16 PLAN PRACY
15 PROMOCJA I REKLAMA
Plan-Zespołu-Wychowawczego 2015-16
ostat.Regulamin dof.dos.nau.w MDK
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Rok 2014/2015

Kodeks zachowania w MDK

Statut MDK
14 PROMOCJA I REKLAMA
IX 14 RP Prezentacja Rada Pedagogiczna
Plan Zespołu Wychowawczego MDK 2014-2015
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ MDK 2014 – 2015
Współpraca z rodzicami

ostat.Regulamin dof.dos.nau.w MDK
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Rok 2013/2014

Plan Pracy
Plan Zespołu Wychowawczego
Plan Nadzoru Pedagogicznego
Plan Ewaluacji Wewnętrznej
Plan Promocji i Reklamy
Przydział czynności dodatkowych

Zespoły RP 1
Zespoły RP 2
Zespoły RP 3

Rok 2012/2013

Struktura Organizacyjna
Przydział Czynności dodatkowych
Zespoły RP
Plan Pracy
Nadzór

Plan Wychowawczy
Zespół rp ds. Bezpieczeństwa
Plan Promocji i reklamy

Dostępność