AliBa XXX-lecie

Małgorzata Czub, Danuta Czopik
Aliba – Akademia dla dzieci i rodziców

W Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego od 30 lat działa Akademia Lolka i Bolka. Jest to miejsce, gdzie mogą się spotkać i wspólnie spędzić czas dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Akademia Lolka i Bolka oferuje dla dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń logopedycznych, zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu, rytmikę z umuzykalnieniem, gimnastykę korekcyjną, plastykę oraz język angielski.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci, poprzez zajęcia kładące nacisk na rozwój emocjonalny, rozwijanie ich wyobraźni, poprzez twórcze zabawy oraz kształtowanie ich odwagi i samodzielności, poprzez wspólne zabawy i kontakt z rówieśnikami. W każdym roku szkolnym organizujemy też liczne imprezy dla naszych małych uczestników. Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami. Staramy się, aby opierała się ona na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Staramy się traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością. Nawiązanie dobrych kontaktów z rodzicami wymaga czasu, chęci i pracy.
W tym roku Akademia Lolka i Bolka obchodzi Jubileusz 30–lecia jej powstania. Od samego początku działalności, czyli od września 1983 roku wraz z dziećmi do Akademii Lolka i Bolka „przyjęliśmy” także ich rodziców. Wielokrotnie, aby pomóc dziecku, trzeba było intensywnie współpracować z rodziną przedszkolaka. Każdy nauczyciel miał dyżury, w czasie których rozmawiał z rodzicami, radził, proponował zabawy i ćwiczenia odpowiednie dla dziecka. Pomocne były karty obserwacji, które prowadziliśmy. Prowadziliśmy współpracę z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej, w wyniku której psycholodzy prowadzili pogadanki i warsztaty dla rodziców. Współpracowała z nami także dr Elżbieta Minczakiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W czasie Sobótek, a także popołudniowych spotkań miały miejsce indywidualne konsultacje dla rodziców. Współpraca z rodzicami obejmowała nie tylko terapeutyczne i poradnikowe działania. Zapraszano dzieci wraz z rodzicami na spotkania z autorami literatury dziecięcej – był u nas m. innymi Tadeusz Śliniak, Adam Ziemianin, Krzysztof Lisowski, Ewa Stadtmüller. Prowadzono wspólne zajęcia plastyczne nazywane „Manufaktura rodzinną”, odbywały się wycieczki np. do Bielska-Białej, rajdy, np. Rajd dobrego obyczaju, oraz oczywiście Imprezy okolicznościowe, na które zawsze zapraszano rodziców.
Staramy się, aby taka pozytywna forma współpracy z rodzicami była nadal aktualna. W dalszym ciągu prowadzony jest Kącik dla rodziców w którym zamieszczamy aktualny materiał do pracy z dziećmi oraz artykuły o tematyce pedagogicznej. Tradycyjnie organizowane są imprezy zarówno dla dzieci i ich rodziców: spotkania wigilijne, bale karnawałowe, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.
Typowym przykładem Akademii dla dzieci i rodziców była Sobótka rodzinna, która odbyła się w listopadzie 2012r. Spotkanie rozpoczęła Jolanta Bień – pedagog Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego w Krakowie, która poprowadziła wykład na temat Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym– wskazówki dla rodziców. Następnie wszyscy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki Akademii Lolka i Bolka – w zajęciach muzyczno-ruchowych, a więc w tańcach wg pedagogiki zabawy Klanza, zajęciach ruchowych z elementami ćwiczeń wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Po aktywności muzyczno-ruchowej odbyły się ćwiczenia logopedyczne – „Gimnastyka buzi na wesoło“. Na zakończenie zajęć rodzice otrzymali materiały zawierające wskazówki do pracy i kreatywnej zabawy z dzieckiem w domu. Sobótkę zakończyły indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielkami na temat wyników badania logopedycznego oraz wstępnej obserwacji przeprowadzonej na podstawie arkusza obserwacyjnego dzieci młodszych – 3, 4 letnich – opracowanego na podstawie programu wychowania przedszkolnego Nasze przedszkole. Rodzinna Sobótka okazała się doskonałym sposobem na jesienną szarugę. Rodzice są bardzo ważnym ogniwem pracy w naszej akademii.
Bardzo ważna we współpracy jest wymiana informacji. My, jako nauczyciele Akademii, informujemy rodziców o zachowaniu dziecka, jego rozwoju, problemach i postępach, rodzice natomiast przekazują informacje o własnych spostrzeżeniach dotyczących zachowania.
Korzyści dobrej współpracy odnoszą wszyscy: dzieci, rodzice i nauczyciele. Dobre kontakty i właściwa komunikacja pomiędzy nauczycielami a rodzicami pomagają dzieciom odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji oraz debiucie w ich ścieżce edukacyjnej.

Dostępność