Główny Księgowy – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Główny Księgowy – lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

lista kandydatów

Dostępność