Zajęcia teatralne

Dla dzieci w wieku 8-15 lat

Nauczycielka: Kinga Garlicka

Zespół teatralny pracujący nad technikami teatralnymi i warsztatem aktorskim, jak i nad zachowaniami socjalnymi, zdolnością do współpracy i umiejętnościami interpersonalnymi. Praca w zespole przygotowuje do występów przed publicznością i daje mocne podstawy pod późniejszy rozwój zdolności aktorskich, a nawet reżyserskich.

Dostępność