Musicalowe warsztaty wokalno-aktorskie

Dla dzieci od 7 lat

Nauczyciel: Piotr Majewski

Musicalowe warsztaty wokalno-aktorskie to przestrzeń twórcza, w której łączy się ze sobą śpiew, aktorstwo i ruch. Zajęcia pomagają odkryć i rozwinąć talent muzyczny i aktorski, a także postawić pierwsze kroki na scenie. W ramach zajęć: praca nad emisją głosu i intonacją, interpretacja tekstu piosenki, plastyka ruchu scenicznego, zajęcia z dykcji, praca z mikrofonem i rekwizytem scenicznym, zapoznanie z technikami rozluźniającymi, praca z oddechem i wyobraźnią, praca nad tekstem literackim, tworzenie spektakli.

Dostępność