Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel zajęć rytmicznych

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO Nauczyciel zajęć rytmicznych
(NR REF. 7/2023)
1. Wymagania formalne:

Wykształcenie: licencjat lub wyższe mgr. z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe: pedagogika przedszkolna z rytmiką, rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej itp.

2. Wymagania dodatkowe:

Osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, odpowiedzialna, lubiąca pracę z dziećmi

3. Zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi i młodzieżą

4. Warunki pracy i płacy:

Umowa o pracę od 1.09.2022

5. Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres: mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl do dnia 31.08.2022

7. Ilość etatów:

6/18

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność