STYPENDIUM EDUKACYJNE IM. E. i A. JERZMANOWSKICH DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z PROKOCIMIA

STYPENDIUM  EDUKACYJNE IM. E. i A. JERZMANOWSKICH DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z  PROKOCIMIA

POD PATRONATEM RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW – PROKOCIM

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, Parafia Matki Bożej Dobrej Rady, Polska Prowincja Zakonu Św. Augustyna oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego chcąc wspierać  i promować wybitnie uzdolnionych młodych ludzi – mieszkańców Prokocimia pragną ufundować dla najlepszych z nich  STYPENDIUM EDUKACYJNE IM. E. i A  JERZMANOWSKICH .

Kandydatami do nagrody mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i  uczniowie krakowskich  szkół średnich, mieszkający na terenie Prokocimia mający wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w dowolnej dziedzinie naukowej, artystycznej, sportowej oraz wysoką średnią ocen.

Uwaga: Mapa określająca granice Prokocimia – terenu, z którego mogą  pochodzić kandydaci jest załącznikiem do Regulaminu.

Regulamin-Stypendium-2023

Dostępność