Ogłoszenie o zamówieniu – Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ul. Beskidzkiej 30

Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia Sala


Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

kwota przeznaczona na realizację zamówienia Sala


Ogłoszenie o zamówieniu – Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ul. Beskidzkiej 30

Młodzieżowy Domu Kultury im. K.I.Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia są : Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ul. Beskidzkiej 30 na zasadach określonych w SWZ i w dokumentacji technicznej do SWZ.

Szczegółowe informacje w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Odnośnik do postępowania w Miniportalu: a982ba68-1b36-4748-b63f-9d9172588f67

ogłoszenie o zamówieniu Sala

SWZ oraz informacja o wizji lokalnej w dniu 30.05.2022 roku

1. DOKUMENTY FORMALNE

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3. PRZEDMIARY ROBÓT

4. STWiOR(1)

fb-share-icon

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.