MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ BALETOWYCH

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ BALETOWYCH

1. Wymagania formalneobywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie: licencjat lub wyższe mgr. z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe: taniec, ruch, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

2. Wymagania dodatkoweosoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, umiejętność organizacji i planowania pracy, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

 

3. Zakres obowiązków

prowadzenie zajęć i dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,

4. Warunki pracy i płacy:
zgodne z Rozporządzeniem MEN: uzależnione od stopnia awansu zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji

5. Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:Dokumenty należy składać do dnia 14.12.2021r.

osobiście :

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30 30-619 Kraków

E-mail: sekretariat@mdk.internetdsl.pl

7. Ilość etatów:

10/18 etatu

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność