Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu
Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/2022

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w
placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres
rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

 

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2021 r. – 02.07.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 01.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 02.07.2021 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 27.08.2021 r.

 

UWAGA w okresie rekrutacji należy uzupełnić tylko wniosek będący załącznikiem nr.1

NOWY-REGULAMIN-REKRUTACJI-2021

Zał.1 -Wniosek-2021

Zał.2-Deklaracja-o-kontynuacji-2021

Zał.3-Wniosek-szkoły-2021

Zał 4 – Terminy rekrutacji -MDK-2021

Zał.-5-Wniosek-dodatkowy-2021

Dostępność