230 LAT TEMU uchwalono Konstytucję 3 Maja.

230 LAT TEMU uchwalono Konstytucję 3 Maja. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie.
„Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu […], niniejszą konstytucję uchwalamy…”
Autorami dokumentu byli między innymi król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Głównym celem, bardzo wówczas nowoczesnej ustawy, było zlikwidowanie wad ustroju opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Majowa konstytucja znosiła liberum veto i wprowadzała trójpodział władzy. Dokument potwierdzał także prawa mieszczan, ograniczał natomiast przywileje zagrodowej szlachty. Nad bezpieczeństwem kraju czuwać miała stutysięczna armia. Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki nazwali konstytucję „ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny”.
Na zdjęciach linoryty przygotowane przez dzieci z pracowni plastycznej Art-Styl.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność