Małopolski konkurs recytatorski poezji Tadeusza Różewicza „CIEMNOŚĆ I ŚWIATŁO”

2021- ROK TADEUSZA RÓŻEWICZA

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w MAŁOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI TADEUSZA RÓŻEWICZA ON LINE „CIEMNOŚĆ I ŚWIATŁO”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego.

Recytatorzy prezentują dwa wybrane wiesze Tadeusza Różewicza.

Ocenie podlegać będą: dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie do organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z koniecznymi zgodami a także pliku video z nagraną prezentacją konkursową w formacie MP4

Terminy :– nagranie wraz z kartą i zgodami należy przesłać na adres : konkurs.mdkgal@gmail.com lub poprzez serwis www.wetransfer.com do dnia 30 kwietnia 2021 r. W tytule maila wpisać należy: „Światło i cień” oraz imię i nazwisko recytatora.

Różewicz. Ciemność i światło – Regulamin 

Ciemność i światło – Karta i oświadczenie

Dostępność