Niepodległość zaczęła się w Krakowie – Krakowski Konkurs Plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza uczniów krakowskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w Krakowskim Konkursie Plastycznym “Niepodległość zaczęła się w Krakowie”.

Prace plastyczne w formacie A3 należy przesyłać na adres: ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków do 6 listopada 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji znajduje się w regulaminie:

Regulamin