Jem zdrowo i kolorowo – konkurs na plakat i hasło dotyczące zdrowego odżywiania

Jem zdrowo i kolorowo – konkurs na plakat i hasło dotyczące zdrowego odżywiania.

Projekt realizowany przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Szanowni Państwo,
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat i hasło dotyczące zdrowego odżywiania pn. „Jem zdrowo i kolorowo” w ramach akcji „Zdrowe żywienie = mądre myślenie” pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Organizator

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30

Adresat

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 0 – 3
klasy 4 – 6

Cele konkursu

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci
 • Popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu i jego wpływie na zdrowie
 • Rozwój świadomości zdrowotnej uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i kreatywności wśród uczniów

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki mieszane)
 • Każda praca musi zawierać hasło dotyczące zdrowego odżywiania (w formie rymowanki)
 • Plakaty muszą być pracami autorskimi
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • Organizatorzy nie odsyłają prac
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy) i powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia

Terminarz

Prace na konkurs należy nadesłać lub przynieść osobiście do dnia 10 listopada 2020 r.

Adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30

Wyniki konkursu i termin spotkania laureatów zostaną umieszczone na stronie

Uwagi ogólne

Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
Wernisaż będzie fotografowany
Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator

 

Jem zdrowo i kolorowo – regulamin konkursu 2020