IX Aukcja Charytatywna na rzecz Stypendium Edukacyjnego im. E. i A. Jerzmanowskich

Aukcja na Rzecz Stypendium im. E. i A. Jerzmanowskich zakończyła się sukcesem!
Dopisała pogoda, licznie stawili się miłośnicy sztuki. Sporym zainteresowaniem cieszyły się prace uznanych krakowskich twórców: Maggie Piu, Natalii Wiernik, Wicentego Kućmy, ale także dzieła młodych artystów z pracowni plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury. Udało się uzbierać rekordową sumę, ponad 9 tysięcy złotych.
Dziękujemy!