Nabór na stanowisko – Nauczyciel zajęć plastycznych

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
(NR REF. 2020/01)
1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe: plastyka

2. Wymagania dodatkowe
osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, mająca doświadczenie i dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą.

4. Warunki pracy i płacy:
Etat 8/18 godzin dydaktycznych

5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 17.07.2020