UWAGA – ZAJĘCIA JUDO ZAWIESZONE DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO !!!

Szanowni Rodzice – Drodzy Zawodnicy!

Z przykrością informuję, że w MDK w dniu dzisiejszym, została podjęta trudna, ale chyba jedyna rozsądna w obecnej sytuacji decyzja o odwołaniu zajęć judo do końca roku szkolnego. Mam nadzieję, że spotkamy się po wakacjach. Jeśli chodzi o ewentualny letni obóz – na chwilę obecną nie ma w tym zakresie żadnych decyzji. Jeśli tylko pojawi się możliwość organizacji obozu, przekażę taką informację. Poniżej komunikat w tej sprawie p. Teresy Grzybowskiej – Dyrektora MDK.

Pozdrawiam serdecznie

Trener Paweł Maślej

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć judo  

Treningi judo prowadzone w Szkole Podstawowej nr 55 zostają zawieszone do końca bieżącego roku szkolnego.

Pomimo częściowego powrotu zajęć stacjonarnych w MDK, w wypadku zajęć judo jest to niemożliwe z kilku powodów. W MDK zostały wprowadzone specjalne procedury związane z bezpieczeństwem uczestników i pracowników MDK, których nie możemy wprowadzić w pomieszczeniach , które nie należą do placówki. Przede wszystkim nie możemy zapewnić wymaganych standardów higieniczno – sanitarnych obowiązujących w placówkach oświatowych polegających na dezynfekcji przedmiotów dotykanych w czasie zajęć przez uczestników (maty , sprzęt sportowy). Zgodnie z obowiązującymi procedurami należałoby dezynfekować wszystkie sprzęty po zajęciach każdej grupy. Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej 55 i nie ma możliwości oddelegowania pracownika MDK, który wykonywałby te czynności. Nie mamy możliwości zapewnienia warunków bezpieczeństwa sanitarnego w szatni. Również specyfika tego sportu polegająca na bliskim kontakcie uczestników wyklucza możliwość wznowienia zajęć. 

Dlatego też podjęłam decyzję, że zajęcia judo nie zostaną wznowione w tym roku szkolnym.

Z poważaniem

Teresa Grzybowska

Dyrektor MDK