UWAGA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA JUDO OD WRZEŚNIA!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczestnicy!

Mam nadzieję, że od września będziemy mogli ponownie “normalnie” trenować. Aby tak się stało niezbędne jest między innymi dokonanie rekrutacji na nowy rok szkolny. Osoby chcące kontynuować składają deklarację o kontynuacji. Poniżej podstawowe informacje na ten temat. Bardzo proszę o dopilnowanie terminów i złożenie deklaracji zgodnie z wytycznymi DO 1 CZERWCA 2020 ROKU. Jest to ważne, bo na podstawie Państwa deklaracji będą tworzone grupy. Mała liczba deklaracji może być jednyum z argumentów przemawiających za próbami likwidacji lub ograniczania działalności MDKów!

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku oraz w formularzu online dostępnym na naszej stronie w dniach obowiązujących terminów rekrutacji.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGXgYf67QRH_zCBictqZffeq6C-9hhoZ7jMfb7QlXrde9Kw/viewform -to jest formularz tylko do kontynuacji, do rekrutacji dla dzieci nowych będzie inny.
Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 25.05.2020 r. –    01.06.2020 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 02.06.2020 r. – 03.07.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 02.06.2020 r. – 26.06.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 03.07. 2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2020 r. – 28.08.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.08.2020 r.

Trener

Paweł Maślej