NAGRODA EDUKACYJNA im. Stanisławy i Edwarda Heilów dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI – 2020

NAGRODA EDUKACYJNA im. Stanisławy i Edwarda Heilów
dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie

Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem uczniów wykazujących się szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami wykraczającymi poza program szkolny i którzy mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i społecznymi.

Szczegóły w regulaminie:

2020 NAGRODA UCZEŃ RD11 nowy