English tongue twisters

TONGUE TWISTERS czyli ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

Why not try it?

Spróbujcie swoich sił i sprawdźcie swoje zdolności językowe przy czytaniu wybranych łamańców językowych.

TONGUE TWISTERS:

  1. HOW MUCH WOOD WOULD A WOODCHUCK CHUCK IF A WOODCHUCK COULD CHUCK WOOD?
  2. SHE SELLS SEASHELLS BY THE SEASHORE AND SHELLS SHE SELLS ARE SEASHORE SHELLS I’M SURE.
  3. I SCREAM, YOU SCREAM, WE ALL SCREAM FOR ICE-CREAM.
  4. FUZZY WUZZY WAS A BEAR. FUZZY WUZZY HAD NO HAIR. FUZZY WUZZY WASN’T FUZZY, WAS HE?
  5. IF A DOG CHEWS SHOES, WHOSE SHOES DOES HE CHOOSE?
  6. I WISH TO WASH MY IRISH WRISTWATCH.
  7. WE SURELY SHALL SEE THE SUN SHINE SOON.
  8. FOUR FINE FRESH FISH FOR YOU.
  9. I SAW ESAW SITTING ON A SEESAW, I SAW ESAW,  HE SAW ME.
  10. I HAVE GOT A DATE AT A QUATER TO EIGHT, I’II SEE YOU AT THE GATE, SO DON’T BE LATE!

 

UWAGA!

TONGUE TWISTER, CZYLI ŁAMANIEC JĘZYKOWY – to trudna do wymówienia fraza, oparta na specjalnej konstrukcji np. grze słów. Może zawierać niby podobne, a jednak odmienne fonemy.

Łamańce językowe należy wymawiać w bardzo szybkim tempie, jak tylko się potrafi.

GOOD LUCK!