115 rocznica urodzin K.I. Gałczyńskiego

23 stycznia 1905 roku urodził się nasz patron -poeta Konstanty Ildefons Gałczyński,
autor wierszy, humoresek, twórca teatrzyku “Zielona gęś”. Dzisiaj mija 115 rocznica jego urodzin.

Kira Gałczyńska tak wspomina ojca….

 „Kotem nazywała go ukochana żona, Natalia, a on, gdy coś przeskrobał i w domu zalegała cisza, mówił do niej Natałka, a jeśli taka słowna czułość nie przynosiła skutku, zaczynał stroić skrzypce. I tak stroił godzinę, czasem dwie, trzy, i tak wystrajał sobie wybaczenie u Natałki. Z ogarnianiem rzeczywistości nie radził sobie najlepiej, ale za to był prawdziwym mistrzem w czarowaniu tej rzeczywistości, która przy nim nigdy nie była szara i zwyczajna.”

 

Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953) urodził się 23 stycznia 1905 roku w rodzinie drobnomieszczańskiej. W dzieciństwie wyjechał z Warszawy i wraz z rodziną zamieszkał w Moskwie (lata 1914-18). Po powrocie do kraju studiował filologię angielską i klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Za debiut Gałczyńskiego uważa się wiersz „Wiatr w zaułku”, wydrukowany w 1923 roku na łamach czasopisma „Twórczość Młodej Polski”. Młody poeta związał się z grupą literacką „Kwadryga”, współpracował też z satyrycznym tygodnikiem „Cyrulik Warszawski”. W 1930 roku poślubił Natalię Awałow. W kolejnych latach Gałczyński pracował m.in. w Berlinie (jako attache kulturalny) i Wilnie. Do Warszawy powrócił w 1936 roku. Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany do wojska. Brał czynny udział w walkach. Po zakończeniu wojny przebywał m.in. w Brukseli i Rzymie. Po powrocie do Polski w 1946 roku nawiązał współpracę z takimi czasopismami jak: „Bluszcz”, „Tygodnik Powszechny”, „Odrodzenie”. Wiele utworów Gałczyńskiego powstawało podczas pobytu poety na Mazurach (słynna leśniczówka „Pranie” nad Jeziorem Nidzkim). Poeta zmarł 6 grudnia 1953 roku w Warszawie, pochowano go na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.