MDK i I Młodzieżowe Dni Wolontariatu

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w dniach 4 – 5 grudnia w ramach I Młodzieżowych Dni Wolontariatu jest organizatorem warsztatów i szkoleń poświęconych
różnym formom młodzieżowego wolontariatu.
Jesteśmy organizatorami warsztatów takich jak:
„Jak, z kim i dlaczego? Czyli jak zorganizować imprezę charytatywną” – dnia 4 grudnia
„Jak wykonać rzeczy ładne i przydatne – uczymy się jak wykonać efektowne kartki świąteczne, stroiki, ozdoby choinkowe” – dnia 4 i 5 grudnia