ZAJĘCIA JUDO W NOWYM ROKU SZKOLNYM !!!

Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie. W upływającym tygodniu rozpoczęły się już zajęcia judo. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy już z nami trenowali jak i tych, którzy swoją przygodę z judo dopiero rozpoczynają 🙂 . W bieżącym roku szkolnym zajęcia odbywają się w sali judo w SP 55, wg poniższego harmonogramu:

GRUPA 1 — PON i ŚRO 17.00 — 17.45
GRUPA 2 — PON i ŚRO 15.25 — 16.55
GRUPA 3 — PON i ŚRO 17.50 — 19.20
Wymagania związane z treningiem:
  • Strój – sportowy najlepiej z długimi rękawami i nogawkami bez zamków. Judogi (strój do judo) obowiązkowy dopiero od grupy 2 (wcześniej, jeśli ktoś ma może przychodzić w nim na zajęcia), obuwie zamienne do chodzenia po szkole, do łazienki. Ćwiczymy boso na macie, tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą trenera w skarpetkach.
  • Zgoda rodziców na trenowanie (druk poniżej w załączniku).
  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia – dla grup 1 i 2 . Grupa 3 badania sportowo lekarskie !!! Od bieżącego roku badania takie może wystawiać także lekarz pierwszego kontaktu nawet do 12 miesięcy.
  • Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 3000 zł firma UNIQA, składka 30 zł na rok – JEST TO UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE (ustawa o sporcie z 2010 r.). Uczniowie SP nr 55 w ramach współpracy szkoły z klubem mają  w szkole ubezpieczenie rozszerzone o nasze zajęcia judo. W związku z tym nie trzeba dostarczać żadnych zaświadczeń – trener otrzyma zbiorczą listę z sekretariatu szkoły. Zatem uczniowie SP nr 55 nie opłacają dodatkowego ubezpieczenia. Pozostali wpłacają kwotę 30 zł trenerowi.
  • Druki wynikające z RODO (dostępne na głównej stronie MDK).
  • W przypadku osób nowych, które nie zapisywały się do MDK, także druk zapisu (dostępne na głównej stronie MDK).

Wypełnione druki należy dostarczyć do trenera do 15 września, ubezpieczenie i zaświadczenie lekarskie do 30 września!!!

Proszę także o wpłaty na rzecz Rady Rodziców działającej przy MDK 🙂 Osoby trenujące 2 x 45 minut kwota 200 zł na cały rok, grupy ćwiczące 2 x 90 minut kwota 300 na cały rok. Dziękuję!
trener
Paweł Maślej
DRUK ZGODY RODZICÓW: