Finał konkursu Zaczytana zakładka oraz VIII Dyktanda o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii

W dniu 12.04.2019 r. odbył się uroczysty finał konkursu Zaczytana zakładka oraz VIII Dyktanda o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii Dzielnicy XII. Przewodniczący Rady Dzielnicy XII pan Zbigniew Kożuch wręczył laureatom dyplomy i nagrody. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił zespół teatralny Carpe Diem z MDK im. K.I. Gałczyńskiego prezentując dwie pantomimy nawiązujące do podejmowanego w tym roku tematu życzliwości wobec drugiego człowieka.