Turniej jednego wiersza o laur Jubilata 2019

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu Piętnastym Młodych Poetów Krakowa 
Turniej Jednego Wiersza O Laur Jubilatakonkursie literackim dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych
który odbędzie się:
22 maja (środa) 2019 r. o godz. 17.00
Termin przesyłana zgłoszeń do dnia 24.04.2019 r.

Jubilat regulamin 2019

Sponsor: Handlowa Spółdzielnia Jubilat

patronat Honorowy: Małopolski Kurator Oświaty