Projekt Uczeń-Obywatel. Spotkanie uczniów szkół podstawowych w Urzędzie Miasta Krakowa

Dzisiaj (4.02.2019) uczniowie szkół podstawowych, mieli okazję poznać w praktyce jak działają organy wykonawcze i stanowiące w naszym mieście. A wszystko dzięki spotkaniu, które odbyło się w sali obrad Rady Miasta Krakowa. Zakres działania władzy wykonawczej – czyli prezydenta miasta Krakowa, przybliżyła uczniom Pani Wiceprezydent Anna Korfel-Jasińska, która odpowiada w Krakowie za edukację, turystykę i sport. Natomiast kompetencje Rady Miasta Krakowa przedstawili Radni: Pan Michał Drewnicki oraz Pan Łukasz Sęk.

Uczniowie mieli również okazję do zadawania pytań, z czego skorzystali dowiadując się m. in. o tym jak miasto walczy ze smogiem oraz jaki budżet ma Kraków.

 

Zapraszamy do fotorelacji.