Projekt Uczeń‐Obywatel. Spotkanie uczniów szkół podstawowych w Urzędzie Miasta Krakowa

Dzisiaj (4.02.2019) uczniowie szkół podstawowych, mieli okazję poznać w praktyce jak działają organy wykonawcze i stanowiące w naszym mieście. A wszystko dzięki spotkaniu, które odbyło się w sali obrad Rady Miasta Krakowa. Zakres działania władzy wykonawczej — czyli prezydenta miasta Krakowa, przybliżyła uczniom Pani Wiceprezydent Anna Korfel‐Jasińska, która odpowiada w Krakowie za edukację, turystykę i sport. Natomiast kompetencje Rady Miasta Krakowa przedstawili Radni: Pan Michał Drewnicki oraz Pan Łukasz Sęk. Czytaj dalej

Tanecznym krokiem przez Europę — bal karnawałowy

Zapraszamy Dzieci z grup rytmicznych, logorytmiki i szkoły wczesnego czytania na bal karnawałowy „Tanecznym krokiem przez Europę”

Sobota 9 lutego 2019, godz. 11.00, sala widowiskowa MDK ul. Na Wrzosach 57.

Mile widziane stroje karnawałowe.