Występy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Uczestnicy sekcji muzycznej brali czynny udział w imprezach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w I semestrze bieżącego roku szkolnego. Były to: Koncert z okazji 90-lecia Budynku Oświatowego przy ul. Na Wrzosach, Koncert dla Seniorów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Prokocimiu, Warsztaty dla szkół poświęcone Jackowi Kaczmarskiemu, Spotkanie Bożonarodzeniowe w MDK. Oto kilka migawek z tych wydarzeń: