Koncert charytatywny

5 stycznia 2019 r. odbył się w kościele MB Dobrej Rady w Prokocimiu koncert charytatywny “Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”, z którego dochód przekazany został na rzecz podopiecznych Fundacji “Wyspy Szczęśliwe”. Wzięli w nim udział uczestnicy sekcji muzycznej: Kacper Mruk, Szymon Łopusiak oraz gościnnie Adam Szancer.