Anioł Pasterzom mówił …….

12. XII .2018 r odbyło się świąteczne spotkanie pt:”Anioł Pasterzom mówił….” podczas .którego wszystkie dzieci z grup rytmicznych i rodzice składali sobie życzenia , śpiewali kolędy i pastorałki , tańczyli różne tańce o charakterze bożonarodzeniowym.Dzieci grały również na instrumentach perkusyjnych do różnych melodii świątecznych i kolęd. Po części muzycznej dzieci wraz z rodzicami zostali zaproszeni do działań plastycznych i na świąteczny poczęstunek.To był bardzo uroczysty ,rodzinny wieczór.