Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko:  Główny księgowy —  etat

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego,  ul. Beskidzka 30

30–619 Kraków

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko:  Główny księgowy —  etat

 

Wymagane kwalifikacje:

  • wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,
  • średnie ekonomiczne oraz minimum 5 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

Dodatkowo punktowane kryteria:

  • doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,
  • doświadczenie w pracy z programami:

 Zintegrowany System Zarządzania Oświata moduł  finanse

 program SOVAT

 program JST ( sprawozdania )

 

Umiejętności:

  • j.w.
  • znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowych.

 

Cechy osobowości:

  • sumienność i dokładność
  • dobra organizacja pracy
  • otwartość na nowe wyzwania
  • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów  potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy:

przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”,lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. decyduje data wpływu do sekretariatu);

Aplikacje, które wpłyną do placówki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30  30–619 Kraków

kwestionariusz personalny kandydata

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www. mdkgal.edu.pl

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016679 z dnia  27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

Nr 902,  z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

Komentowanie zamknięte.