Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko została wybrana Pani Beata Janecka.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Pani Beata Janecka uzyskała najwyższa liczbę punktów dotyczących założonych kryteriów naboru.

Komentowanie zamknięte.