Zajęcia rytmiczne z elementami tańców ludowych

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego zaprasza dzieci w wieku od 4 do 6 lat na zajęcia rytmiczne z elementami tańca ludowego.

W MDK ul. Beskidzka 30 zajęcia będą odbywać się we wtorki w godzinach popołudniowych.

MDK ul. Na Wrzosach 57 zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych.

TERMINY REKRUTACJI: 01.06.2018 – 30.06.2018 r.
ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE: 20.08.2018 – 22. 08.2018 r. 

W programie:

• ćwiczenia słuchowo-rytmiczne

• układy choreograficzne z elementami tańców ludowych

• nauka gry na instrumentach perkusyjnych, dzwonkach diatonicznych, bum-bum rurkach

• śpiew i zabawy ludowe

Informacje i zapisy w sekretariatach.