Turniej Jednego Wiersza o Laur Jubilata – informacja

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego informuje iż Główna Nagroda w Turnieju Jednego Wiersza o Laur Jubilata za rok 2018 została odebrana.Powodem unieważnienia nagrody był fakt iż wiersz zaprezentowany na konkursie nie był pracą samodzielną.

                                                                  Organizator Konkursu