1 marca — Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Żołnierze Niezłomni — antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i uzależnianiu jej od ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Święto ustanowiono 3 lutego 2011 roku.