Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć w MDK,
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej podajemy wszystkie terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018:

 1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 21.06.2017 r. – 28.06.2017 r.
 2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 29.06.2017 r. – 14.07.2017 r. w tym:
  a) składanie dokumentów: 29.06.2017 r. – 10.07.2017 r.
  b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 14.07. 2017 r.
 3. Termin postępowania uzupełniającego: 21.08.2017 r. – 25.08.2017 r. w tym:
  a) składanie dokumentów: 21.08.2017 r. – 24.08. 2017 r.
  b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 25.08. 2017 r.

Wzory nowych druków są do pobrania w sekretariacie oraz na stronie MDK.
Z poważaniem

Teresa Grzybowska 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
im. K. I. Gałczyńskiego

REGULAMIN REKRUTACJI 2017 – 2018

Załącznik nr 1 – Wniosek

Załącznik nr 2 – Deklaracja o kontynuacji

Załącznik nr 3 – Wniosek – szkoły

Załącznik nr 4 – Wniosek dodatkowy