Światowy Dzień Ziemi

W ramach realizacji projektu wychowawczego: ” Żyj EKO, czyli Ekologicznie, Kulturalnie, Odpowiedzialnie” odbyły się w dniu 22.04. kolejne zajęcia związane z naszą Błękitną Planetą. Obchodzony w tym dniu Światowy Dzień Ziemi był świetną okazją do zapoznania dzieci z krótkim opisem Ziemi, posługując się jej modelem – globusem. Przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego Ziemia jest kolorowa i co na globusie oznaczają poszczególne kolory. Poprzez piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i graficzne o tematyce ekologicznej, ALiBowicze dowiedzieli się o zagrożeniach dla Ziemi oraz źródłach zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Z całą pewnością zajęcia pozwoliły dostrzec i zrozumieć konieczność proekologicznego postępowania ( np. oszczędnego korzystania z wody) i uświadomiły dzieciom ścisłą zależność między zachowaniem człowieka a stanem środowiska naturalnego.

Dostępność