Światowy Dzień Książki

Obchodzony 23.04. Światowy Dzień Książki zapoczątkował w Akademii Lolka i Bolka cykl zajęć poświęconych książkom. W tym dniu przedszkolaki opowiadały o swoich ulubionych książeczkach. W czasie zajęć dzieci rozwiązywały zagadki, wykonywały różne zadania wykazując się znajomością bajek, baśni, legend i ich bohaterów. Światowy Dzień Książki był również okazją do rozmowy na temat dbałości o książki i właściwego z nich korzystania. Przedszkolaki zgodnie twierdziły, że książki są przyjaciółmi dzieci, należy je szanować i warto je czytać. Bardzo dobrze potrafiły wskazać różnice między takimi miejscami, jak: księgarnia i biblioteka. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano piosenkę: ” Z książką jest weselej”. Zajęcia niewątpliwie posiadały walor wychowawczy, gdyż nie tylko zachęcały do codziennego obcowania z literaturą, ale także uczyły szacunku do książek.

Dostępność