WIZYTA STUDYJNA W NORDHAUSEN – LUTY 2015

W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach od 16.02. – 19.02.2015 roku miała miejsce wizyta studyjna w Nordhausen, w Niemczech. W wizycie, na zaproszenie organizacji AWO uczestniczyły: p. dyrektor T. Grzybowska, Barbara Grochola i Magdalena Żmuda. Głównym celem wizyty było omówienie i przygotowanie wymiany dzieci i młodzieży w przyszłości.

Organizacja AWO Jugenhilfeverbund Sudharz  jest instytucją o charakterze socjalnym,  z siedzibami w trzech miastach: Nordhausen, Osterode i Bad Sachsa. Zakres działań tej organizacji jest szeroki i różnorodny: prowadzenie domu dziecka i centrum dla rodzin oraz ośrodka oferującego pomoc i różne zajęcia pozalekcyjne na dzieci i młodzieży. W trakcie wizyty odwiedziliśmy wszystkie trzy ośrodki prowadzone przez AWO i odbyliśmy rozmowy z pracownikami do spraw młodzieży.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z władzami Urzędu do Spraw Nieletnich, w trakcie którego przedstawiliśmy charakter działalności MDK i poznaliśmy zasady funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej dla młodzieży w Niemczech.

Pomimo tak krótkiego pobytu i wielu rozmów ze specjalistami do spraw młodzieży poznaliśmy uroki regionu Turyngii z górami Harzu. Udało nam się zwiedzić Nordhausen, obóz koncentracyjny „Dora”, gdzie produkowano rakiety V1, V2 oraz muzeum byłej granicy między Zachodnimi i Wschodnimi Niemcami w Bad Sachse.

W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że strona niemiecka przyjedzie z wizytą studyjną do Krakowa jesienią 2015 roku, a wspólna wymiana młodzieży nastąpi w 2016 roku. Realizacja projektu wymiany, który omówiono w ogólnych zarysach przyniesie wiele korzyści dla obu stron. Oprócz poznania różnych kultur, języka i środowiska młodzież będzie mogła podejmować wspólne przedsięwzięcia, które będą realizowane na dłuższą metę i zaowocują długotrwałą współpracą.

Barbara Grochola

 

Dostępność