Sobótka TaW oraz Carpe Diem

W 22.11.2014 r. zespół taneczny TaW oraz zespół teatralny CARPE DIEM zorganizowały wspólną rodzinną sobótkę. Uczestnicy pokazali etiudy oparte na muzyce interpretowanej przez dwie różne dziedziny artystyczne. Zaprezentowana została teatralna pantomima i etiuda tańca współczesnego. Kilka ćwiczeń tanecznych i teatralnych wprowadziło zaproszonych gości w tajniki pracy odbywającej się na zajęciach. Następnie uczestnicy wraz z rodzicami stworzyli pod kierunkiem prowadzących etiudę teatralno-taneczną. Spotkanie nie było czystą rozrywką – uczyliśmy się od siebie nawzajem, poznawaliśmy sposoby pracy, tworzyliśmy wspólnie – co w dziedzinach artystycznych jest największą radością. Dziękujemy wszystkim za przybycie, atmosferę i nowe doświadczenia.

Dostępność