Dzień Czystego Powietrza

W ramach realizacji projektu wychowawczego: ” Żyj EKO, czyli Ekologicznie, Kulturalnie, Odpowiedzialnie” w dniu 14.11. odbyły się zajęcia na temat powietrza. Celem ich było zrozumienie przez przedszkolaki znaczenia powietrza dla życia, zapoznanie ze sposobami wykorzystania powietrza, przekazanie informacji dotyczących czynników zanieczyszczających powietrze. Przedszkolaki wysłuchały wiersz: ” Piotruś i powietrze”, z którego dowiedziały się do czego służy powietrze. Potem odbyły się doświadczenia udowadniające istnienie powietrza mimo, że jest niewidoczne: zabawy z balonami, piórkami, dmuchanie na wiatraczek i przez rurkę. Odbyła się także rozmowa na temat różnych czynników, które mają negatywny wpływ na powietrze. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce z balonikami.

Dostępność