ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA JUDO

Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie. W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie. Poniżej przedstawiam godziny i dni zajęć:

GRUPA 1 – WTO i CZW 15.55 – 16.40

GRUPA 2 – PON i ŚRO 15.00 – 15.45

GRUPA 3 – WTO i CZW 14.20 – 15.50

GRUPA 4 – PON i ŚRO 15.50 – 17.20

GRUPA 5 – PON i ŚRO 17.25 – 18.55

GRUPA 6 – WTO i CZW 16.45 – 17.30

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W ZAJĘCIACH (termin do 15.09.2014):

1. Wypełnienie i zwrot ZGODY RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH (do trenerów prowadzących – druki dostępne u trenerów)

2. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych
(dotyczy grup I, II, III ) lub zaświadczenie od LEKARZA SPORTOWEGO – grupa 5. W przypadku grupy czwartej do wyboru (BADANIA SPORTOWE SĄ WARUNKIEM STARTU W ZAWODACH!)

3. Wpłata do trenera prowadzącego kwoty 27 pln na obowiązkowe ubezpieczenie NNW osób trenujących (polisa imienna w firmie UNIQA na kwotę 3000 pln). W przypadku posiadania takiego ubezpieczenia należy dostarczyć zaświadczenie wraz z kserokopią polisy (WAŻNE – musi być informacja, że jest to polisa dla osób uprawiających sport!!!)

4. Osoby, które nie uczestniczyły w rekrutacji muszą złożyć podanie do Dyrektora MDK w sekretariacie (druk dostępny na stronie głównej MDK w Regulaminie rekrutacji)

Dodatkowo ze strony Rady Rodziców działającej przy MDK:
1. Zwrot wypełnionej deklaracji dotyczącej wpłat na Radę Rodziców.
2. Dokonanie zadeklarowanej wpłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2014/2015
(NR KONTA: PKO BP 44 1020 2892 0000 5102 0016 1216)

Treningi rozpoczynają się od najbliższego poniedziałku 08.09.2014 – SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!

trener

Paweł Maślej

Dostępność