Harmonogram 2014/2015

Witamy w nowym roku szkolnym!

Harmonogram 2014/2015

I ROK
– grupa A — 14.55 –15.40 — ponie­dzia­łek i środa

– grupa B — 15.50 — 16.35 — ponie­dzia­łek i środa

II ROK
15.05– 15.50 — wto­rek i czwartek

III ROK
16.40 –17.25 — ponie­dzia­łek i środa

IV ROK
15.55 –17.30 — wtorek

V ROK
15.55. –17.30– czwartek

Dostępność